Ständiga förbättringar

Hållbarhet är en del av vår vardag och det står högt på dagordningen. Vi vill ta vår del av ansvaret och bidra till att vi gemensamt ska nå målen i agenda 2030. Det gör vi bland annat genom att analysera vårt avtryck och aktivt verka för att minska det, utveckla livsmedel som är så bra för vår planet som de bara kan bli, arbeta med leverantörer som delar vår ambition att hjälpas åt. Kort och gott göra så gott vi bara kan för att göra vår värld bättre.

Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. Vi på GSD vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.