Hållbarhet

Hållbarhet står högt på dagordningen hos oss på GSD. Vi vill ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna.

Det gör vi bland annat genom att utveckla sundare livsmedel, minska matsvinnet och lansera nya produkter som representerar bra miljöval i vardagen. Vi har i flera år engagerat oss för att bevara regnskogen och vi jobbar målinriktat för att undvika att de råvaror vi använder i GSDs produkter bidrar till avskogning.

I vår hållbarhetsstrategi har vi satt tydliga mål för vårt arbete mot 2025 och vi har lyft fram fem huvudområden där GSDs insats är viktig både för samhället och för vårt långsiktiga värdeskapande. Hållbar tillväxt är den nya normen för näringslivet. Som ett stort nordiskt bolag har vi på GSD ett ansvar att ta ledningen i vår bransch. I gott sällskap med Global Compact-företag över hela världen satte vi FN:s nya globala mål för hållbar utveckling på agendan 2015. Vi har personligen undertecknat en förbindelse att följa FN:s hållbarhetsmål.

Policies

Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. Vi på GSD vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.